2017-2018

 

 

News & Agenda 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevin seminar #27

Date: Wednesday January 17, 2018

Time: 15:45-17:15 hr.

Place: VU Main Building HG 5A 37

 

Afterwards drinks in the Basket

 

The Odd Couple: Hans and Susan Freudenthal

 

Danny Beckers, historian of science at the Vrije Universiteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevin seminar #26

Room: VU HG 12A-24

Date: Tuesday November 21st 2017

Time: 15:30-17:15 hr.

 

Knowledge collection in the manuscripts of Fray Juan Ricci de Guevara

 

Ellen Prokop

Martijn van Beek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seminar #25

Room: VU HG 12A-24

Date: Thursday 2 November 2017

Time: 15:30-17:15 hr.

Emoties in Religie en Wetenschap

 

Peter-Ben Smit

Fokko Jan Dijksterhuis

Erika Kuijpers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar #28

 

Date: Thrusday March 22 2018

Time: 15:45-17:15 hr.

Place: VU Main Building HG-09A16

 

Afterwards drinks in the Basket.

 

"Science the Unifier": Scientific Universalism and international Politics, 1899-1945

 

Geert Somsen, Historian of science at the University of Maastricht

Seminar #30

 

Date: Thursday April 26 2018

Time: 14:00 - 17:00 hr.

Place: Agorazaal 1

(VU Main Building, third floor)

 

Reception afterwards

 

Farewell Symposium Ida Stamhuis:

‘Genes, Gender, Journals and Statistical Justification’

 

 

 

Call for papers (deadline 1 september 2018)

Congres Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw verrezen aan de rand van de universiteitssteden moderne laboratoria, ziekenhuizen en andere universiteitsgebouwen, waardoor soms compleet nieuwe stadsdelen ontstonden. Door de bouw van deze gebouwencomplexen veranderde de uitstraling van de universiteit volledig. Op donderdag 29 november 2018 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres georganiseerd over de geschiedenis van deze universiteitscampussen. Tijdens deze dag zal gekeken worden naar de achterliggende idealen, de bouw, besluitvorming en ontwikkeling, maar ook naar gevolgen van deze nieuwe huisvesting; heeft de inrichting van de campus bijvoorbeeld invloed gehad op de wijze waarop onderzoek en onderwijs zich aan een specifieke instelling ontwikkelden? De bedoeling van het congres is om vanuit wetenschapshistorisch, universiteitshistorisch, politiekhistorisch, architectuurhistorisch, en historisch-planologisch oogpunt de campus onder de loep te nemen.

 

De complete Call for papers is te downloaden als pdf

 

Belangstellenden voor het geven van een lezing worden uitgenodigd voor 1 september 2018 een voorstel van circa 250 woorden in te dienen bij de organisatoren Ab Flipse (VU, a.c.flipse@vu.nl) of Abel Streefland (TU Delft a.h.streefland@tudelft.nl).

 

Deze dag maakt deel uit van een tweedaags congres, op 29-30 november 2018: ‘Van Campus tot Kenniskwartier: De VU en de Zuidas in verleden, heden en toekomst’

 

 

Seminar #29

 

Date: Friday April 20, 2018

Time: 11:00 - 17:00 hr.

Place: Vrije Universiteit Amsterdam, Main Building, Room HG-04A33

 

 

 

The Life of Plants / Het leven van de planten / La vie des plantes

 

Datumreservering feestelijk afscheid Karel Davids

Op vrijdag 26 oktober 2018 houdt Karel Davids zijn afscheidsrede als gewoon hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis in de Aula van de Vrije Universiteit, aanvang 15.45 u. Daaraan voorafgaand zal een bijzonder symposium te zijner ere plaatsvinden, aanvang 13.00 u. Hierover volgt nog nadere informatie.

 

Seminar #31

 

Date: Wednesday May 30 2018

Time: 15:15 - 17:15 hr.

Place: HG-12A-37

(VU Main Building, 12th floor)

 

 

'Hoe geef je wetenschapsgeschiedenis? onderwijs bij sociale wetenschappen als case-study'

Hoe kunnen we het belang van wetenschapsgeschiedenis duidelijk maken voor verschillende groepen studenten? Wat moet de inhoud van het vak zijn? Freek Colombijn spreekt over recente ervaringen bij Sociale Wetenschappen en werpt vragen en discussiepunten op over onderwijs in wetenschapsgeschiedenis in het algemeen.